Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "K424 - Muñoz Flores, Domingo" - Temporada 2018/2019
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Internacional De Torremolinos 2018 72 45 96 95 107 201 308
Campeonato Ornitológico De España COM-E 168 21 18 64 79 192 271
XI Concurso Canaricultura Vva Del Rosario 60 10 32 8 50 60 110
  Total Temporada: 300 76 146 167 236 453 689
Volver a Socios